Trách nhiệm của Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng về xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực QSQP

Ngày hỏi:18/05/2020

Theo quy định hiện hành thì việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng thì Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng có những trách nhiệm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 32 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định trách nhiệm của Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng về việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng, cụ thể như sau:

   1. Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong phạm vi quản lý.

   2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN/QS, QCVN/BQP; lập, trình phê duyệt và hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng TCQS.

   3. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp.

   4. Thẩm tra hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo các quy định tại Thông tư này.

   5. Báo cáo Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng việc thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn