Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở các cơ quan Trung ương trong xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại (KN) về một nội dung?

Ngày hỏi:25/02/2016
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở các cơ quan Trung ương trong xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại (KN) về một nội dung như thế nào?

  Nội dung này được Báo điện tử tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Thủ trưởng cơ quan nơi có người KN tập trung có trách nhiệm cử cán bộ hoặc trực tiếp tiếp đại diện của những người KN để nghe trình bày nội dung KN. Trường hợp vụ việc KN thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật; nếu vụ việc KN không thuộc thẩm quyền, phải hướng dẫn người KN đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   Người phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp đại diện các cơ quan Trung ương có liên quan và người có thẩm quyền của UBND địa phương nơi xảy ra vụ việc KN tiếp người KN; khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc KN trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người KN; yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc KN; tham gia tiếp đại diện của những người KN; theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc giải quyết KN do Trụ sở tiếp công dân chuyển đến; phối hợp với Chủ tịch UBND cấp tỉnh vận động, thuyết phục để công dân trở về địa phương.

   Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc KN có trách nhiệm: Trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm phối hợp với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương tiếp đại diện của những người KN; cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc KN theo yêu cầu của người có thẩm quyền; giải quyết KN thuộc thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý giải quyết KN theo quy định của pháp luật; vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa phương.

   Công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh quản lý địa bàn nơi người KN tập trung có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

   Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc KN theo yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết KN; tham gia tiếp công dân, giải quyết KN có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình quản lý khi được yêu cầu.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn