Trách nhiệm của công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

Ngày hỏi:25/08/2018

Trách nhiệm của công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng được quy định như thế nào? Đây là thắc mắc ban biên tập nhận được từ email của chị Lương Thu Hồng (hong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Điều 22 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018 như sau:

   - Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

   - Công chức, viên chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào đều phải đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, chức danh đó.

   - Công chức, viên chức có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về hành vi của mình trong thời gian đi học; phải cung cấp cho cơ quan, đơn vị địa chỉ liên lạc của mình và của cơ sở đào tạo tại nước ngoài.

   - Thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham dự khóa học.

   - Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn