Trách nhiệm của cục chuyên ngành về xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực QSQP

Ngày hỏi:18/05/2020

Theo quy định hiện hành việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng thì cục chuyên ngành có những trách nhiệm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 31 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định trách nhiệm của cục chuyên ngành về việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng, cụ thể như sau:

   1. Xây dựng và triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm, duy trì chất lượng đối với các đối tượng quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư này;

   2. Chủ trì tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành.

   3. Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hoạt động liên quan khác cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn