Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:25/08/2018

Email: xiaq***@gmail.com đã gửi về Ban biên tập nội dung cần giải đáp như sau:

Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp được quy định tại Điều 26 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018 như sau:

   - Thẩm định dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ trước khi Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng phê duyệt.

   - Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định.

   - Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn