Trách nhiệm của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng về xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực QSQP

Ngày hỏi:18/05/2020

Theo quy định hiện hành, việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng thì Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng có những trách nhiệm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 30 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định trách nhiệm của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng về việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng, cụ thể như sau:

   1. Tham mưu cho Tổng Tham mưu trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

   2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch xây dựng TCVN/QS, QCVN/BQP; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủ trì tổ chức thẩm định dự thảo TCVN/QS, QCVN/BQP theo quy định.

   3. Hằng năm tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các đơn vị trong toàn quân, tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

   4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong xây dựng, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn