Trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:18/10/2019

Cho tôi hỏi trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật như sau:

   1. Tổ chức xây dựng dự thảo văn bản theo yêu cầu, phạm vi điều chỉnh trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo văn bản.

   2. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản và phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước; tổng hợp và nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.

   3. Lấy ý kiến thẩm định; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

   4. Hoàn thiện dự thảo trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn