Trách nhiệm của Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo có liên quan thuộc Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:25/08/2018

Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo có liên quan thuộc Bộ Tư pháp được quy định cụ thể như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập!

Hoàng Minh (hoangminh***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo có liên quan thuộc Bộ Tư pháp được quy định tại Điều 28 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018 như sau:

   - Tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo các kế hoạch, chương trình, nội dung được phê duyệt.

   - Nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy; đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa; biên soạn giáo trình, chương trình đào tạo kỹ năng chuyên ngành theo chức danh và các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   - Chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải thường xuyên được cập nhật phù hợp với tình hình thực tế và phải được thẩm định, phê duyệt trước khi ban hành hoặc đưa vào sử dụng.

   - Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo có liên quan thuộc Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn