Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động dân quân tự vệ

Ngày hỏi:25/12/2019

Theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp khi tổ chức dân quân tự vệ quy định như thế nào? Mong được trả lời.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp, về tổ chức dân quân tự vệ như sau:

   - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Quyết định ngân sách bảo đảm cho Dân quân tự vệ của địa phương;

   - Giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Dân quân tự vệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn