Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với dân quân tự vệ

Ngày hỏi:26/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi tổ chức dân quân tự vệ quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 45 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức dân quân tự vệ như sau:

   => Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ; giám sát việc thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn