Trách nhiệm của người ban hành kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan

Ngày hỏi:07/02/2018

Trách nhiệm của người ban hành kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hồng Tuấn, công chức nhà nước, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm của người ban hành kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của người ban hành kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan được quy định tại Điều 7 Quyết định 235/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   + Chỉ đạo đối tượng thanh tra, kiểm tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai việc thực hiện các nội dung yêu cầu, kiến nghị tại kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra.

   + Xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm.

   + Kiến nghị việc áp dụng các biện pháp để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, chấm dứt hành vi vi phạm; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật; áp dụng các biện pháp quản lý khác theo quy định của pháp luật để thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra.

   + Tổ chức và chỉ đạo hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với đối tượng thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra.

   - Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của người ban hành kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 235/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn