Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong phòng chống tham nhũng

Ngày hỏi:18/02/2016

Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Điều 72 Luật PCTN quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật PCTN và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tổ chức PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

   Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp về việc PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn