Trách nhiệm của người khai hải quan trong kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

Ngày hỏi:02/12/2019

Cho hỏi theo quy định mới thì của người khai hải quan có những trách nhiệm gì trong kiểm tra chuyên ngành trước thông quan?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị định 85/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định về trách nhiệm của người khai hải quan trong kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, cụ thể như sau:

   - Chỉ được đưa vào lưu thông hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành đạt yêu cầu hoặc được miễn kiểm tra chuyên ngành và cơ quan hải quan quyết định thông quan;

   - Thực hiện quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu mọi chi phí liên quan và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn