Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên theo Luật lực lượng dự bị động viên 2019?

Ngày hỏi:20/12/2019

Tôi là quân nhân được xếp trong đơn vị dự bị động viên vậy cho hỏi theo quy định mới tôi có những trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên, cụ thể như sau:

   *Quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau đây:

   - Kiểm tra sức khỏe;

   - Thực hiện lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

   - Thực hiện chế độ sinh hoạt đơn vị dự bị động viên và nhiệm vụ do người chỉ huy giao;

   - Thực hiện lệnh huy động để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

   *Quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau đây:

   - Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Nắm tình hình số lượng, chất lượng đơn vị; duy trì đơn vị sinh hoạt theo chế độ và thực hiện chế độ báo cáo;

   - Quản lý, chỉ huy đơn vị khi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

   - Quản lý, chỉ huy đơn vị để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT