Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối với Đội tình nguyện

Ngày hỏi:12/09/2017

Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Đội tình nguyện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kim Nhã hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu về Đội tình nguyện và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Đội tình nguyện được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Đội tình nguyện được quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Đội tình nguyện bao gồm:

   1. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng quy hoạch mạng lưới Đội tình nguyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

   2. Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện triển khai các hoạt động: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên của Đội tình nguyện; định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạng lưới Đội tình nguyện, đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội tình nguyện.

   3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện.

   4. Định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình và kết quả hoạt động của Đội tình nguyện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

   Trên đây là tư vấn về trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Đội tình nguyện. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn