Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/09/2018

Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?

Mong mọi người trả lời giúp tôi câu hỏi trên. 

Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS được quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BYT Quy định điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành với nội dung như sau:

   - Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS hàng quý hoặc đột xuất và thực hiện báo cáo theo quy định về báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 06/2012/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn