Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường trong việc quản lý sử dụng trang phục, phù hiệu

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về trang phục và phù hiệu của cơ quan Quản lý thị trường. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường trong việc quan lý sử dụng trang phục, phù hiệu, biển hiệu của cơ quan đơn vị như thế thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 14 Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định định:

   - Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp có trách nhiệm:

   + Mở sổ sách theo dõi việc quản lý, cấp phát, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu và trang phục Quản lý thị trường đối với công chức thuộc đơn vị theo quy định tại Thông tư này;

   + Chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu và trang phục Quản lý thị trường của công chức trong đơn vị;

   + Báo cáo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cấp lần đầu, cấp lại số hiệu, biển hiệu đối với công chức Quản lý thị trường trong phạm vi đơn vị mình quản lý;

   + Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, cấp phát số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu và trang phục Quản lý thị trường đối với công chức thuộc đơn vị.

   - Mốc thời gian để tính niên hạn cấp phát cấp hiệu, trang phục Quản lý thị trường lần sau được tính từ thời điểm cấp phát trước đó gần nhất.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường trong quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu của đơn vị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn