Trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về việc xét tặng danh hiệu thi đua trong đảm bảo trật tự trị an

Ngày hỏi:13/07/2017

Trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về việc xét tặng danh hiệu thi đua trong đảm bảo trật tự trị an được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là Duy Vinh, tôi là một công chức nhà nước hiện đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về việc xét tặng danh hiệu thi đua trong đảm bảo trật tự trị an được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

 Duy Vinh (0907****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về việc xét tặng danh hiệu thi đua trong đảm bảo trật tự trị an được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 40/2014/TT-BCA hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, như sau:

   a) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để tổ chức phát động thi đua, chỉ đạo phong trào thi đua trong Công an đơn vị, địa phương, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phạm vi quản lý; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát động thi đua, xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào thi đua theo chuyên đề bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban nhân dân, Công an cấp trên và đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

   b) Tổ chức phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an đơn vị, địa phương và các phong trào thi đua khác.

   c) Động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tự giác, hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

   d) Đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

   đ) Phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, giữ vũng và phát huy tác dụng của các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

   e) Giám sát việc thực hiện và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

   Như vậy, Thủ trưởng công an các cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham mưu để xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với các tập thể cá nhân theo quy định. Bên cạnh đó Thủ trưởng Công an các cấp còn có trách nhiệm tổ chức, khuyến khích phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp về việc xét tặng danh hiệu thi đua trong đảm bảo trật tự trị an. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đè này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 40/2014/TT-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Danh hiệu thi đua
  Thủ trưởng cơ quan
  Công an
  Bảo vệ an ninh trật tự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn