Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:04/04/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Cục như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 19 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì:

   Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp như sau:

   - Quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức của đơn vị được phân cấp tại Quy chế này theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng và Cục trưởng về kết quả thực hiện.

   - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Cục trưởng quyết định hoặc để Cục trưởng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền.

   - Gửi Cục trưởng các quyết định về công chức, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định.

   - Báo cáo Cục trưởng về tình hình, kết quả thực hiện công tác cán bộ trong báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết công tác năm của đơn vị; báo cáo, thống kê về đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng lao động của đơn vị theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   - Định kỳ hàng năm, thực hiện đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này của đơn vị và gửi về Cục để theo dõi, tổng hợp, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo Bộ trưởng.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ Tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn