Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi sự thay đổi của Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
Ngày hỏi:20/09/2016

Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ nước ta quy định như thế nào và quy định ở đâu? Rất mong nhận được sự phản hồi của Ban biên tập Thư ký luật. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ nước ta được quy định cụ thể tại Điều 29 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Thủ tướng Chính phủ có các trách nhiệm sau:

   - Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   - Thực hiện báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trường hợp vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

   - Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là tư vấn về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn