Trách nhiệm của tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và tương đương về xây dựng và quản lý hồ sơ đảng viên

Ngày hỏi:22/10/2021

Trách nhiệm của tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và tương đương về xây dựng và quản lý hồ sơ đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và tương đương về xây dựng và quản lý hồ sơ đảng viên được quy định tại Mục 8 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

   Đối với ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và tương đương:

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về quản lý hồ sơ đảng viên ở các cấp ủy cấp dưới; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên ở các cấp ủy trực thuộc.

   - Hằng năm tổ chức đối khớp và rút kinh nghiệm về công tác quản lý hồ sơ đảng viên và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT