Trách nhiệm của Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì?

Ngày hỏi:05/11/2018

Ở mỗi chức vụ, phòng ban đề có những chức năng cũng như trách nhiệm riêng theo quy định. Theo tìm hiểu tôi có biết Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức biên tập và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Theo đó, tôi muốn biết cụ thể hơn: Trách nhiệm của Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì? Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp.

Tuấn Khang - Kiên Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định:

   Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 4 Quy chế này, Trưởng ban có các trách nhiệm sau:

   1. Điều hành hoạt động của Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về hoạt động của Ban Biên tập.

   2. Phân công phụ trách nội dung thông tin và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Biên tập.

   3. Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển và kế hoạch, chương trình công tác định kỳ, hàng năm của Ban Biên tập.

   4. Chỉ đạo việc hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, cá nhân phối hợp cung cấp thông tin, xử lý thông tin phản hồi, hỏi – giải đáp vướng mắc.

   5. Chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   6. Quyết định việc sử dụng kinh phí cho hoạt động của Ban Biên tập; phê duyệt chi trả nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn