Trách nhiệm của trưởng ban tiếp công dân huyện khi nhiều người khiếu nại cùng nội dung?

Ngày hỏi:08/11/2020

Theo quy định mới thì trưởng ban tiếp công dân huyện có trách nhiệm gì khi nhiều người khiếu nại cùng nội dung ở cấp huyện ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định về Trưởng Ban tiếp công dân cấp huyện nơi có người khiếu nại tập trung có trách nhiệm, cụ thể:

   - Chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) tiếp đại diện của những người khiếu nại;

   - Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc khiếu nại và các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại hoặc cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người khiếu nại;

   - Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại do Ban tiếp công dân cấp huyện chuyển đến.

   Trên đây là những trách nhiệm của Trưởng Ban tiếp công dân cấp huyện trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ở cấp huyện theo quy định mới nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn