Trách nhiệm của UBND cấp xã trong vấn đề giải thể bắt buộc HTX

HTX nông nghiệp Phú Châu có trụ sở đóng tại xã M, huyện K tỉnh Lạng Sơn bắt đầu hoạt động từ ngày 15/02/1998 với 80 xã viên và 45 lao động làm thuê. Trong thời gian ba năm gần đây, HTX Phú Châu hoạt động không hiệu quả, thường xuyên trả lương chậm cho người lao động. Sau nhiều lần kiểm tra, Phòng Kinh tế - Tài chính huyện K nơi HTX nông nghiệp Phú Châu đăng ký kinh doanh đã có công văn nhắc nhở HTX nông nghiệp Phú Châu phải nộp đúng hạn báo cáo tài chính và báo cáo về tình hình kinh doanh, đặc biệt là đề nghị HTX tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ (vì đã quá 18 tháng HTX không tổ chức Đại hội xã viên). Do HTX Phú Châu không thực hiện, nên Phòng Kinh tế - Tài chính huyện K đã trình hồ sơ bắt buộc giải thể cho UBND huyện K. Để có thêm cơ sở ra quyết định, Chủ tịch UBND huyện K đề nghị Chủ tịch UBND xã M báo cáo về tình hình tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ của HTX Phú Châu. Chủ tịch UBND xã M giải quyết vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Để giải quyết tình huống trên đúng quy định của pháp luật, cần vận dụng các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý nhà nước đối với HTX và việc giải thể HTX.
   Vấn đề thứ nhất, việc HTX Phú Châu không tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ (quá hạn 18 tháng) và không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý kinh doanh có phải là cơ sở để tiến hành thủ tục bắt buộc giải thể không? Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003, HTX nông nghiệp Phú Châu đã 18 tháng không tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc HTX theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003 và khoản 2 Điều 21 Nghị định số 177/2004/ NĐ-CP.
   Vấn đề thứ hai, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã M khi có công văn của Chủ tịch UBND huyện K đề nghị báo cáo về tình hình tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ của HTX Phú Châu. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Hợp tác xã thì Chủ tịch UBND xã M phải cử thành viên của UBND xã phụ trách kinh tế kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) về tình hình tổ chức Đại hội xã viên của HTX nông nghiệp Phú Châu. Từ những số liệu có được thông qua hoạt động kiểm tra, Chủ tịch UBND xã M cần có công văn báo cáo gửi Chủ tịch UBND huyện K biết về tình hình tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ của HTX Phú Châu.
   Cần lưu ý thêm là Chủ tịch UBND xã M không được cho rằng việc báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện là trách nhiệm của Phòng Kinh tế - Tài chính huyện, vì như vậy là thực hiện không đúng trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải thể hợp tác xã
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn