Trách nhiệm của UBTVQH về việc chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua

Ngày hỏi:31/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Thành Hữu, là công chức nhà nước đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi được biết  sau khi được Quốc hội thông qua các luật, pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua. Vậy cho tôi hỏi trách nhiệm đó được pháp luật quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua quy định tại Điều 12 Nghị quyết 26/2004/NQ-QH11 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án thuộc chương trình; phân công thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội phụ trách việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo;

   - Thành lập Ban soạn thảo dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

   - Quyết định tiến độ xây dựng dự án và các biện pháp bảo đảm;

   - Chỉ đạo Ban công tác lập pháp phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

   - Cho ý kiến về việc chuẩn bị các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết;

   - Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo ủy quyền của Quốc hội hoặc dự kiến điều chỉnh chương trình để trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn