Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đến năm 2025

Ngày hỏi:06/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đến năm 2025 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đến năm 2025 như sau:

   - Là cơ quan thường trực của Đề án, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xác định cụ thể các nhóm đối tượng thực hiện bồi dưỡng.

   - Chỉ đạo Học viện Dân tộc thực hiện việc biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số theo nội dung Đề án.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể kết quả bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

   - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của Đề án; tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

   - Lập kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai các nội dung Đề án theo thẩm quyền.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn