Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc hạn chế lợi dụng tổ chức lễ hội để trục lợi

Ngày hỏi:11/02/2019

Nay là những ngày đầu năm Kỷ Hợi do đó mà có khá nhiều các lễ hội được diễn ra, theo đó là việc lợi dụng các lễ hội để trục lợi, để hạn chế các vấn đề đó thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm gì trong việc hạn chế lợi dụng tổ chức lễ hội để trục lợi? Mong Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 20 Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội có quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền, có các nhiệm vụ sau đây:

   a) Chỉ đạo thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội; xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội;

   b) Bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển;

   c) Chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương trong việc phối hợp quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội;

   d) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội tại địa phương;

   đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội theo thẩm quyền;

   e) Báo cáo định kỳ việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

   g) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội trên địa bàn; tiếp nhận nội dung đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội quy mô cấp huyện hoặc cấp xã; kiểm kê, phân loại lễ hội và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội tại địa phương.

   => Như vậy, trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội được quy định cụ thể ở mỗi cơ quan có liên quan do đó mà cần có sự nghiệm khắc trong quản lý để tránh tình trang lợi dụng việc tổ chức lễ hội để trục lợi.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn