Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên

Ngày hỏi:03/01/2020

Theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp quy định như thế nào trong việc quản lý nhà nước về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, cụ thể như sau:

   - Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên ở địa phương;

   - Chủ trì, phối hợp với đơn vị Quân đội nhân dân thực hiện xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn