Trách nhiệm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội

Ngày hỏi:31/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Anh, tôi được biết Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan giúp việc cho Quốc hội, vậy ban biên tập cho tôi hỏi khi Đại biếu Quốc hội thực hiện quyề chất vấn thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm gì? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 25 Nghị quyết 26/2004/NQ-QH11 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Nghe báo cáo về việc tiếp nhận, tổng hợp, phân loại chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp;

   - Chỉ đạo Ban công tác đại biểu giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp nhận chất vấn của đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội để chuyển đến cơ quan hoặc người bị chất vấn và quyết định thời hạn, hình thức trả lời chất vấn;

   - Xem xét việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội được Quốc hội quyết định cho trả lời tại phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội và chất vấn khác được gửi đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội;

   - Trong thời gian Quốc hội họp, dự kiến các nội dung và danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp và báo cáo Quốc hội quyết định; yêu cầu người bị chất vấn chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội;

   - Khi xét thấy cần thiết, ra nghị quyết hoặc đề nghị Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn