Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức thực hiện báo cáo định kỳ

Ngày hỏi:13/08/2020

Trong việc lập báo cáo định kỳ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tôi được biết Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò theo dõi và kiểm tra báo cáo của các đơn vị. Vậy ngoài ra, Văn phòng của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có vai trò gì nữa không? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 30 Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực 14/8/2020) quy định về Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

   - Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo định kỳ của ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, ban hành;

   - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định tại Thông tư này và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

   - Kiểm soát nội dung công bố chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị thuộc Bộ trước khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký công bố;

   - Đầu mối tổ chức rà soát thường xuyên, đánh giá quy định và việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất, tham mưu giúp Bộ trưởng việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo.

   Như vậy, ngoài việc theo dõi và kiểm tra thì Văn phòng của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có những trách nhiệm được quy định ở trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT