Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Tư pháp trong việc xử lý hồ sơ do các đơn vị gửi trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:09/04/2018

Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Tư pháp trong việc xử lý hồ sơ do các đơn vị gửi trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Khánh Linh, hiện đang tìm hiểu về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có vần đề thắc mắc, cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Tư pháp trong việc xử lý hồ sơ do các đơn vị gửi trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, nội dung này được quy định như sau:

   Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Lãnh đạo Bộ; theo dõi toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ đã trình Lãnh đạo Bộ; hoàn trả đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho các đơn vị sau khi Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định, cụ thể:

   1. Đối với các văn bản do các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ gửi đến, Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tài liệu, trình Lãnh đạo Bộ trong thời gian sớm nhất.

   2. Đối với hồ sơ tài liệu do các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ (Ban thư ký) có trách nhiệm kiểm tra về trình tự, thủ tục, thể thức và nội dung của văn bản, bảo đảm đúng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với nội dung của văn bản trong thời gian không quá 02 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

   3. Văn phòng Bộ (Ban Thư ký) chỉ xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Bộ khi nhận được đủ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử của các đơn vị thuộc Bộ trừ văn bản mật. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo về thành phần, trình tự, thủ tục, nội dung, Văn phòng Bộ (Ban Thư ký) có trách nhiệm chuyển lại đơn vị trình để chỉnh lý, bổ sung theo đúng quy định của Quy chế này. Trường hợp, đơn vị trình không đồng ý với ý kiến của Văn phòng Bộ (Ban Thư ký) về nội dung của văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị trình thì Văn phòng Bộ có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

   4. Trường hợp hồ sơ phải xử lý gấp nhưng chỉ nhận được hồ sơ điện tử, Văn phòng Bộ (Ban Thư ký) chủ động giải quyết công việc và yêu cầu gửi hồ sơ giấy theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Văn phòng Bộ Tư pháp trong việc xử lý hồ sơ do các đơn vị gửi trình Lãnh đạo Bộ. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn