Trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học

Ngày hỏi:17/12/2019

Cho tôi hỏi Viện trưởng đã quy định trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 18 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học như sau:

   - Bảo đảm địa điểm cho các phiên họp của Hội đồng khoa học theo đề nghị của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học sau khi có ý kiến của Chủ tịch triệu tập phiên họp Hội đồng.

   - Bố trí, quản lý kinh phí; thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học theo đề nghị của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn