Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc đào tạo, bồi dưỡng và cử người đi công tác nước ngoài

Ngày hỏi:27/12/2019

Liên quan đến chế độ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động ngành Kiểm sát. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc đào tạo, bồi dưỡng và cử người đi công tác nước ngoài được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc đào tạo, bồi dưỡng và cử người đi công tác nước ngoài quy định tại Điều 7 Quyết định 521/QĐ-VKSTC năm 2019, cụ thể như sau:

   1. Phê duyệt, ban hành chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

   2. Phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới.

   3. Phê duyệt việc cử công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân đi học tập, công tác ở nước ngoài.

   4. Quyết định cử Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công chức, viên chức và người lao động công tác tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Kiểm sát viên cao cấp và tương đương ở Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới đi công tác, học tập ở trong nước và nước ngoài.

   5. Quyết định việc hoàn trả chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn