Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ về việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức

Ngày hỏi:09/11/2017

Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ về việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Tú, sĩ quan Quân đội, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc lưu trữ, quản lý hồ sơ công chức, viên chức đang làm việc trong những cơ quan nhà nước, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ về việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ về việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức được quy định tại Điều 17 Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2013 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

  Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, với nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện các quy định về quản lý hồ sơ công chức quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

  2. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các quy định của Bộ Tư pháp về quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Bộ và tổ chức triển khai thực hiện.

  3. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức thực hiện thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

  4. Cho ý kiến thống nhất về việc lập mới hoặc sửa chữa hồ sơ công chức, viên chức theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

  5. Chỉ đạo việc lựa chọn người đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ để bố trí làm chuyên trách về công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức ở các đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

  6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hồ sơ công chức, viên chức cho Lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức của các đơn vị.

  7. Kiến nghị việc xem xét, xử lý kỷ luật đơn vị và cá nhân có sai phạm trong kê khai, quản lý và bảo quản hồ sơ công chức, viên chức.

  8. Chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về công chức, viên chức; tổ chức thực hiện việc quản lý hồ sơ điện tử của công chức, viên chức của Bộ.

  9. Gửi các tài liệu liên quan đến hồ sơ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức của các đơn vị (nếu có) cho các đơn vị theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

  Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ về việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2013 .

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn