Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trong quản lý biên chế, ngạch, bậc

Ngày hỏi:25/02/2019

Theo tôi tìm hiểu thì Bộ trường Bộ tài chính có giao trách nhiệm cho Vụ trưởng Vụ tồ chức cán bộ về quản lý biên chế, ngạch, bậc, nhưng cụ thể là trách nhiệm gì? Thì rất cần sự hỗ trợ từ Ban biên tập.

Thùy Anh - Tp.HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 4 Quyết định 538/QĐ-BTC năm 2017 quy định phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, có quy định Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thẩm quyền tại Khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 4 Quyết định này, đồng thời có trách nhiệm trong quản lý biên chế, ngạch, bậc như sau:

   - Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính ký

   + Quyết định tuyển dụng hoặc ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính sau khi được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

   + Quyết định tiếp nhận đối với công chức từ cấp Trưởng phòng trở xuống từ cơ quan khác chuyển về cơ quan Bộ Tài chính sau khi được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

   + Quyết định chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp và xếp lương từ ngạch chuyên viên chính, thanh tra viên chính và tương đương trở xuống sang ngạch tương đương đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính sau khi được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt (trừ Vụ trưởng).

   - Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện

   + Ký quyết định bổ nhiệm, thăng hạng và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ ngạch thanh tra) đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính sau khi có kết quả thi nâng ngạch, thăng hạng được Bộ Tài chính phê duyệt.

   + Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống ở các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính (trừ Vụ trưởng).

   + Ký quyết định nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống ở các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính sau khi có ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính (trừ Vụ trưởng).

   + Ký thông báo và ký quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức từ cấp Trưởng phòng trở xuống ở các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn