Trách nhiệm đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên

Ngày hỏi:12/05/2017

Trách nhiệm đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là: Hồng Mai, hiện đang sống ở Khánh Hòa. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về trách nhiệm đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Email: hongmai***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân như sau:

   Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm:

   a) Thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức mình. Trường hợp vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân thì hướng dẫn công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với đại diện cơ quan, tổ chức có trách nhiệm;

   b) Trường hợp vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân báo cáo với Trưởng Ban Tiếp công dân để có biện pháp phối hợp với người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý;

   c) Trường hợp vụ việc đã có văn bản hướng dẫn, trả lời nhưng công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật;

   d) Từ chối việc tiếp công dân trong trường hợp quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 64/2014/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Tiếp công dân
  Người tiếp công dân
  Ban Tiếp công dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn