Trách nhiệm giải quyết công việc của Cục trưởng Cục QLCL Nông Lâm Thủy sản về việc giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản

Ngày hỏi:16/02/2019

Trách nhiệm giải quyết công việc của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm giải quyết công việc của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 238/QĐ-QLCL năm 2014 về Quy chế làm việc của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, cụ thể như sau:

   - Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Quy chế làm việc của Bộ, các văn bản pháp luật liên quan và những nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Những công việc được Bộ trưởng giao, ủy quyền.

   - Những việc liên quan đến từ hai Phó Cục trưởng trở lên nhưng các Phó Cục trưởng có ý kiến khác nhau; trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Cục trưởng khi thấy cần thiết vì tính chất phức tạp, quan trọng, cấp bách của công việc.

   - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của hệ thống; công tác tổ chức, cán bộ; tài chính; thanh tra và đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn