Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:06/04/2018

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Phan Anh, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

0121****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017 về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ là người giúp người đứng đầu đơn vị, được người đứng đầu đơn vị phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị về cung cấp thông tin, phát ngôn và lĩnh vực công tác được giao.

   2. Trường hợp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp cho cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ: Cấp phó của người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và báo cáo kịp thời với người đứng đầu đơn vị mình.

   3. Khi xử lý công việc cụ thể, cấp phó của người đứng đầu đơn vị có quyền giữ ý kiến riêng và thể hiện rõ ý kiến đó trong tờ trình để người đứng đầu đơn vị xem xét, quyết định, cấp phó của người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước người đứng đầu đơn vị về các đề xuất của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn