Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:06/04/2018

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Mai Ka, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

0121****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017 về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ trực tiếp nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả công việc, cung cấp thông tin, phát ngôn trước lãnh đạo Bộ và Chánh Văn phòng.

   2. Chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ có trách nhiệm:

   a) Trực tiếp thực hiện việc thẩm tra về thủ tục, thể thức hồ sơ trình lãnh đạo Bộ theo Quy chế này. Khi xem xét, kiểm tra hồ sơ do các đơn vị trình lãnh đạo Bộ, nếu thấy cần góp ý về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thì chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ chủ động trao đổi với công chức hoặc lãnh đạo đơn vị trình. Nếu sau khi trao đổi vẫn có ý kiến khác nhau thì chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ phải báo cáo lãnh đạo Bộ và Chánh Văn phòng về nội dung này và bảo lưu ý kiến của mình;

   b) Giúp Chánh Văn phòng xây dựng, tổng hợp chương trình công tác, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định;

   c) Truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Bộ, của các đơn vị và phải chịu trách nhiệm về nội dung truyền đạt. Trường hợp lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo gấp đến lãnh đạo đơn vị thì chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ chủ động liên hệ trực tiếp với lãnh đạo đơn vị đó hoặc công chức theo dõi công việc để thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chuyên viên giúp việc lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn