Trách nhiệm phát hành văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:18/10/2019

Xin chào, Cho tôi hỏi trách nhiệm phát hành văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 32 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm phát hành văn bản quản lý như sau:

   1. Sau khi văn bản được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được xác định ở phần "Nơi nhận" của văn bản.

   2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước bản điện tử có chứa nội dung chính xác với văn bản để gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản điện tử cung cấp cho Văn phòng Kiểm toán.

   3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm đăng tải văn bản lên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm phát hành văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn