Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra văn hóa, dụ lịch là gì?

Ngày hỏi:18/02/2017

Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra văn hóa, dụ lịch là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khang, đang sinh sống tại Phú Yên. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra văn hóa, dụ lịch là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Khang_097***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra văn hóa, dụ lịch được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó:

   Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hoạt động thanh tra. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra văn hóa, dụ lịch. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn