Trách nhiệm quản lý hộ chiếu công vụ của ngành giáo dục được quy định ra sao?

Ngày hỏi:04/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Hưng, hiện tôi đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, có thắc mắc tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể, trách nhiệm quản lý hộ chiếu công vụ của ngành giáo dục được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm quản lý hộ chiếu công vụ của ngành giáo dục được quy định tại Điều 2 Quyết định 5408/QĐ-BGDĐT năm 2014 về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

   - Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức quản lý hộ chiếu của Lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức của các đơn vị, dự án thuộc và trực thuộc Bộ quy định tại điểm b và d khoản 2 Điều 1 Quyết định này (trừ cán bộ, công chức thuộc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thanh tra thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh).

   - Giao Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức tại đơn vị mình và tại Phòng Thanh tra thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh.

   - Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định này tổ chức quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức tại đơn vị mình.

   - Trong thời gian đi công tác nước ngoài, cán bộ, công chức có trách nhiệm sử dụng hộ chiếu đúng mục đích, giữ gìn và quản lý hộ chiếu của mình theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật liên quan khác.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn