Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày hỏi:25/10/2016

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Địa chỉ email của tôi là an***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.

   Theo đó, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định như sau:

   a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng không nhiễm sinh vật gây hại trên địa bàn;

   b) Quyết định phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí, huy động nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật để phòng, chống sinh vật gây hại thực vật;

   c) Chỉ đạo, tổ chức chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra dịch hại thực vật; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch gây ra trên địa bàn; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất;

   d) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ý thức, trách nhiệm của chủ thực vật trong phòng, chống sinh vật gây hại và ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với cộng đồng, môi trường;

   đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật vô chủ tại địa phương;

   e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn