Trách nhiệm quản lý và phát triển công nghiệp an ninh của UBND cấp tỉnh

Ngày hỏi:15/06/2020

Liên quan đến Nghị định 63/2020/NĐ-CP, cho hỏi UBND cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào đối với việc quản lý Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp an ninh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với việc quản lý Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp an ninh quy định tại Điều 21 Nghị định 63/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2020) như sau:

   - Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng quốc gia, vùng và địa phương.

   - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bố trí đất dành cho phát triển công nghiệp an ninh theo chương trình, kế hoạch, dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho công nghiệp an ninh tại địa phương.

   - Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển công nghiệp an ninh.

   Trên đây là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với việc quản lý Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp an ninh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn