Trách nhiệm, quyền của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ngày hỏi:12/12/2017

Trách nhiệm, quyền của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Phương Linh, hiện đang làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Trách nhiệm, quyền của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (Ban hành kèm theo Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013) thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Về trách nhiệm

   a) Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng có thẩm quyền.

   b) Phối hợp với chủ thể kiểm tra trong quá trình chuẩn bị quyết định và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân mình.

   c) Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về kiểm tra, các quyết định, kết luận, yêu cầu của chủ thể kiểm tra; tham dự đầy đủ các cuộc họp, buổi làm việc được mời; báo cáo giải trình đầy đủ, trung thực về các nội dung được yêu cầu; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hiện vật có liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của chủ thể kiểm tra.

   d) Không được cản trở quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban kiểm tra dưới bất kỳ hình thức nào. Không được để lộ bí mật nội dung được kiểm tra trong quá trình kiểm tra cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

   2- Về quyền

   a) Được thông tin, thảo luận, biểu quyết các nội dung được kiểm tra thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   b) Tự phê bình, phê bình về hoạt động của chủ thể kiểm tra và tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến việc kiểm tra thuộc trách nhiệm của mình. Đề nghị chủ thể kiểm tra xem xét nội dung, thời gian kiểm tra và các vấn đề khác (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân mình.

   c) Được sử dụng bằng chứng để chứng minh về các nội dung kiểm tra; bảo lưu ý kiến, đề nghị, phản ánh, báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận, quyết định đối với mình hoặc xem xét lại việc kiểm tra không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của cấp kiểm tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm, quyền của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn