Trách nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:14/11/2016

Trách nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống ở Đồng Nai, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi đại biểu Hội đồng nhân dân có thể không tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được không? Vấn đề quyền hạn được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Nhật Minh_091**)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 93 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó:

    Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

    Đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong 01 năm mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng nhân dân phải báo cáo Hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó.

    Trên đây là quy định về trách nhiệm tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn