Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý từ 18/10/2019

Ngày hỏi:01/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn mới của ban tổ chức ương được quy định thế nào? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý như sau:

  - Đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện

  + Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

  + Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

  - Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

  + Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

  + Đảng ủy, chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

  Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn