Trách nhiệm tổ chức hội nghị của Văn phòng VKSND tối cao như thế nào?

Ngày hỏi:01/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ chức hội nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cho tôi hỏi trách nhiệm tổ chức hội nghị của Văn phòng VKSND tối cao như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm:

   - Thực hiện dự trù kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo trình lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt; lựa chọn địa điểm, hình thức tổ chức bảo đảm chất lượng và tiết kiệm; thực hiện đúng các quy định hiện hành về chỉ tiêu, thanh quyết toán tài chính;

   - Xây dựng và ban hành văn bản triệu tập hội nghị, hội thảo; giấy mời đại biểu dự hội nghị, hội thảo; phối hợp đơn vị chủ trì đón tiếp đại biểu;

   - Thực hiện việc gửi tài liệu vào hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, đăng tải lên Trang tin điện tử VKSND tối cao; chỉ đóng quyển tài liệu khi có chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao hoặc Chánh Văn phòng VKSND tối cao;

   - Chuẩn bị hội trường, maket, biển tên, sắp xếp chở ngồi; dẫn chương trình (đối với các hội nghị, hội thảo có Viện trưởng VKSND tối cao tham dự);

   - Bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu dự hội nghị, hội thảo theo công văn triệu tập;

   - Phối hợp với VKSND cấp tỉnh nơi tổ chức hội nghị, hội thảo liên hệ thuê địa điểm tổ chức và bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu, bố trí phương tiện đưa đón (nếu có);

   - Biên tập, viết bài tuyên truyền trên Trang tin điện tử VKSND tối cao;

   - Phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, an toàn cho hội nghị, hội thảo;

   - Chuẩn bị các công tác khác bảo đảm việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm tổ chức hội nghị của Văn phòng VKSND tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn