Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng đấu giá khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:28/04/2018

Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng đấu giá khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Thành Lơi. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng đấu giá khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng đấu giá khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2014/TT-BTNMT về Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cuh thể như sau:

   - Chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với Hội đồng đấu giá do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập) và trước pháp luật về tổ chức và điều hành phiên đấu giá.

   - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng đấu giá, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

   - Chủ tịch Hội đồng đấu giá có thế ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng đấu giá bằng văn bản.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng đấu giá khai thác khoáng sản. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 16/2014/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn