Trách nhiệm và tổ chức thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:06/10/2016

Trách nhiệm và tổ chức thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Hương, địa chỉ mail nguyenn****@gmail.com hỏi: Em được biết về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nay em muốn hỏi: Trách nhiệm và tổ chức thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được quy định tại Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Có hiệu lực từ ngày 01/10/2016), theo đó:

   Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

   - Cục Kế hoạch - Tài chính:

   a) Xây dựng đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày đốivới các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính; trình Bộ xem xét, phê duyệt.

   Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được thực hiện ổn định 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm Bộ phê duyệt đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính.

   b) Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe cùng với kỳ trả lương cho từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán.

   c) Phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính (đoàn xe) xác định khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc của từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán.

   - Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, các Tổng cục và tương đương thực hiện xác định và chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cùng với kỳ trả lương cho các chức danh, lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc các Tổng cục.

   (Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1997/QĐ-BTC)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Trách nhiệm và tổ chức thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của Bộ Tài chính, được quy định tại Quyết định 1997/QĐ-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn